martes, 2 de marzo de 2010

1º Premio "MULLER POLA IGUALDADE" 2010


A Asociación de Mulleres de Camariñas pola Igualdade, que ten como fin primordial favorecer e dinamizar o compromiso coa igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e a loita contra a violencia de xénero así como mellorar a vida diaria das mulleres que viven no medio rural, convoca o I Premio “MULLER POLA IGUALDADE” 2010, co obxectivo de homenaxear (visibilizar) a unha muller polo seu prestixio ou por haber contribuído de modo relevante a mellorar a dignificación da figura da muller camariñá.

Bases do premio

I. Nominacións

· 1. Poderán ser nominadas veciñas de todas as parroquias do concello de Camariñas de calquera ámbito ou sector social, que a data actual non estén falecidas.

· 2. As nominacións poden ser propostas por persoas independentes ou de calquera tipo.

· 3. As nominacións pódense realizar de diversas maneiras:

a) Cubrindo a ficha de nominacións e meténdoa nas urnas dispostas para o caso, que se atoparán ubicadas en distintos sitios de todas as parroquias do concello.
b) Solicitando a ficha e devolvéndoa cuberta a seguinte dirección de correo electrónico mullercamarinas.igualdade@gmail.com
c) Cubríndoa directamente en www.diariocamarinan.com,
d) Descargando a ficha de nominacións nos seguintes blogs, o da asociación mullerespolaigualdade.blogspot.com ou no de Camelle quepasaencamelle.blogspot.com.

· 4. Valorarase como perfil das mulleres nominadas:
a) Que sexa unha muller emprendedora, loitadora...
b) Que rompera os estereotipos da sociedade patriarcal, (na casa, loitando nun taballo masculinizado...).
c) Aportación na igualdade de oportunidades a sociedade camariñá.

· 5. A prórroga das nominacións comeza o luns día 8 de marzo de 2010. Día da Muller Traballadora.

· 6. A data de peche da prórroga das nominacións será o luns 5 de abril de 2010.

II. Elección

· 7. Seleccionaranse as mulleres máis significativas según o perfil mencionado anteriormente, de entre todas as nominacións recibidas, quedando a criterio da Xunta Directiva da asociación nomear 3 ou 5 finalistas según o número e tipo de nominacións recibidas. Emitirase un comuncado de prensa co nome das finalistas e publicarase tamén nas páxinas webs arriba mencionadas.

· 8. Un xurado presidido pola presidenta da asociación, e composto por mulleres, estudará as nominacións das finalistas, de entre as cales será elixida a “Muller pola Igualdade” 2010 de Camariñas.

· 9. A decisión do xurado darase a coñecer nun acto público que terá lugar en Camariñas o 1 de maio de 2010.

· 10. A decisión do xurado será inapelable.

III. Premios

· 11. A muller elixida como “Muller pola Igualdade” 2010 de Camariñas recibirá un agasallo conmemorativo do premio e será nomeada “Socia Honorífica” da Asociación de Mulleres de Camariñas pola Igualdade.PATROCINA:

Descarga aquí a Ficha de Nominacións e mandanosla cuberta ó e-mail da asociación do 8 de marzo ó 5 de abril de 2010.