Contacto


Dirección:

Asociación de Mulleres de Camariñas pola Igualdade
Plaza de Insuela s/n
15123 - Camariñas (A Coruña)


Móvil: 690 33 78 46


mullercamarinas.igualdade@gmail.com 


http://mullerespolaigualdade.blogspot.com