viernes, 11 de marzo de 2011

SUBVENCIÓN DEPUTACION DA CORUÑA

______________________________________________________


A Asociación de Mulleres de Camariñas pola Igualdade adquiriu recentemente un equipo informático e audiovisual composto por un ordenador portátil, unha impresora e un cañón proxector. Dita adquisición foi subvencionada pola Deputación da Coruña, e grazas a ela a asociación poderá levar a cabo dunha maneira máis axil, crara e efectiva as súas actividades.

.